Dokumenty Akademii Piłkarskiej Soccer Stars

Regulamin Akademii Piłkarskiej Soccer Stars

Kodeks Akademii Piłkarskiej Soccer Stars

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na udział w zajęciach rekrutacyjnych AP Soccer Stars

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego o stanie zdrowia Dziecka