Dokumenty Akademii Piłkarskiej Soccer Stars

Regulamin Akademii Piłkarskiej Soccer Stars

Deklaracja uczestnictwa w Akademii Soccer Stars

Kodeks Akademii Piłkarskiej Soccer Stars

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego o stanie zdrowia Dziecka