WŁADZE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SOCCER STARS OD 02.2020

Zarząd

Komisja rewizyjna

Komitet założycielski

Członkowie